המלצה לסיסמה טובה: שילוב של אותיות, מספרים ותווים מיוחדים. אורך של הסיסמה לפחות 8 תווים.